البط

البط

البط

البُرکة – Anas platyrhynchos
المقیاس : ۵۷ Cmالبلبول الشائع (♂ و ♀) – Anas acuta
المقیاس : ۵۵ Cm

أبو مجروف (♂ و ♀) – Anas clypeata
المقیاس : ۵۰ Cm

البط الصوای (♂ و ♀) – Anas penelope
المقیاس : ۴۵ Cm

الحذف الشتوی – Anas crecca
المقیاس : ۳۵ Cm

Velvet Scoter (♂ و ♀) – Melanitta fusca
المقیاس : ۵۵ Cm

Common Scoter – Melanitta nigra
المقیاس : ۴۸ Cm

البط کستنائی الرأس (♂ و ♀) – Aythya ferina
المقیاس : ۴۵ Cm

Red-crested pochard (♂ و ♀) – Netta rufina
المقیاس : ۵۵ Cm

Long-Tailed Duck (♂ و ♀) – Clangula hyemalis
المقیاس : ۳۵ Cmالبط الکستنائی (♂ و ♀) – Aythya nyroca
المقیاس : ۴۰ Cm

Aythya marila – Scaup
المقیاس : ۴۷ Cm

البط المقنزع (♂ و ♀) – Aythya fuligula
المقیاس : ۴۳ Cm

البط السماری – Anas strepera
المقیاس : ۵۰ Cm

الحذف الرخامی (♂ و ♀) – Anas angustirostris
المقیاس : ۳۸ Cm

White-headed Duck – Oxyura leucocephala
المقیاس : ۴۵ Cm

Goldeneye (♂ و ♀) – Bucephala clangula
المقیاس : ۴۵ Cm

Smew (♂ و ♀) – Mergus albellus
المقیاس : ۴٠ Cm

التصمیم : کاظم پرستگاریأرسل تعليقك


الصفحة الرئسية
الصفحة الرئسية
معرض
ارشيف
ارشيف
الاتصال بنا
الاتصال بنا